Loading…
Produktnummer. KKM55B

"Fysiko Plus" Fysisk bedömning

Modellen tillåter komplett fysisk undersökning och användaren får öva att förutse, beskriva och identifiera upptäckter vid undersökning.

Nya moduler med träningsscenarion har tagits fram i samarbete med University of Illinois, Chicago.

Fysiko har 12 förinställda scenarion för öppenvårdspatitenter för att täcka vanliga åkommor, tillhandahålla träning inom bedömningsprocedurer och färdigheter samt praktisk kunskap om avvikande upptäckter. Du kan också skapa och anpassa patienter utifrån specifika krav i din läroplan.

Funktioner

Realism

 • Fysiko erbjuder följande funktioner:
  • 4 tillstånd för pupillreflexer: normal, utvidgning, sammandragning, bilateral asymetri
  • Blodtrycket kan ställas in efter behov
  • 8 andningsljud: normal lunga, svag vänster lunga, frånvaro i höger lunga, luftrörsandning, grovt och fint knastrande, rosslande ljud och ronki
  • 18 hjärtljud: S2 delad frånvaro, S2 delad närvaro, S3 och S4 gallopp, normala blåsljud, aortastenos, mitralklaffinsufficiens och stenos, aortaklaffinsufficiens, sinustakykardi och bradykardi, förmaksflimmer och fladder, hjärtkammarprematurslag (enkel), kammarfladder och flimmer, hjärttonsreglering
  • 5 tarmljud: normal, ökad, minskad, subileus och ileus
  • 10 EKG-simuleringar: normal, förmaksflimmer och fladder, hjärtkammarprematurslag, kammartakykardi, kammarfladder och flimmer, hjärtinfarkt akut, subakut och kroniskt stadie

Mångsidighet

 • Systemet har 3 lägen:
  • Läge 1 - förinställda patientscenarion
  • Läge 2 - redigeringsläge för att skapa nya scenarion
  • Läge 3 - praktiskt träningsasymmetri
 • Läge 1 och 2 för fysisk undersökning inkluderar:
 • Bröstsmärta, man
  • 58 år med hjärtinfarkt
  • 55 år med aortadissektion
  • 28 år med interkostalmuskelsmärta
 • Bröstsmärta, kvinna
  • 76 år med lunginfarkt
 • Buksmärta, man
  • 19 år med diarre
 • Buksmärta, kvinna
  • 26 år med ileus-smärta
 • Medvetslös, man
  • 66 år med kroniskt obstruktiv lungsjukdom
  • 70 år med lungfibros
  • 73 år med hjärtsvikt
 • Medvetslös, kvinna
  • 36 år med intrakraniell hypertoni
 • Andnöd, kvinna
  • 84 år med lunginflammation
  • 21 år med blodbrist

Anatomi

 • 12 förinställda scenarion för vanliga åkommor hos öppenvårdspatitenter
 • Kan anpassas efter specifika läroplaner
Färdigheter

Färdigheter

 • Bedömning av och färdigheter inom abnormala upptäckter:
  • Bedömning av pupillreflexer
  • Blodtrycksmätning
  • Auskultation av andnings-, hjärt- och tarmljud
Innehåller
 • Bärbar PC

  Bärbar PC

 • Kopplingsdosa

  Kopplingsdosa

 • Blodtrycksmätare

  Blodtrycksmätare

 • EKG-elektroder

  EKG-elektroder

 • Kläder

  Kläder

Nedladdningar