Loading…
Produktnummer. KKM93UB

Centrala venkatetrar simulator

Med den här modellen får användaren öva isättning av central venkateter (CVK). Användaren får lära sig följande tre färdigheter: hur man gör en säker punktion, hur man undviker eventuella komplikationer till följd av punktion, hur man sätter in katetern på rätt position. När något utförs på fel sätt, visas felet på en gång genom feedback.

Funktioner

Översikt

 • Tre utbytbara dynor för punktion: punktionsdyna för landmärken, punktionsdyna för ultraljud och transparent kanyleringsblock.
 • Varje träningsdyna - placerade på övre delen av höger bröst och på höger halva av nacken som täcker punktionsställena och kateteringångarna - är en exakt, naturtrogen modell och har den anatomiska strukturen av ben, vener, artärer och övre lunga.
 • Punktionsdynan för landmärken är designad för att kunna öva säker punktion av nyckelbensvenen och inre jugulära venen samt föra in en kateter i SVC. Pulsering i karotidartären går att känna.
 • Punktionsdynan för ultraljud tränar punktion av den inre jugulära venen under ultraljudsskanning. Tydliga skanningsbilder ger förståelse för hur man skiljer på vener och artärer samt hur man genomför en säker punktion medan man tittar på en ultraljudsmonitor.
 • Ett transparent block för tredimensionell anatomisk förståelse fungerar också som ett effektivt träningsverktyg för att utveckla färdigheter inom användning av styrtråd.

Mångsidighet

 • Flera komplikationer kan simuleras
Färdigheter

Färdigheter

 • Göra säkra punktioner
 • Undvika eventuella komplikationer till följd av punktion
 • Sätta in katetern på rätt position
Innehåller
 • Överdel av manlig torso

  Överdel av manlig torso

 • Punktionsdyna för landmärken

  Punktionsdyna för landmärken

 • Punktionsdyna för ultraljud

  Punktionsdyna för ultraljud

 • Transparent anatomiskt block

  Transparent anatomiskt block

 • Introduktionsträningsblock för ultraljud

  Introduktionsträningsblock för ultraljud

 • Hud för kanylträning

  Hud för kanylträning

 • Rött färgpulver

  Rött färgpulver

 • Blått färgpulver

  Blått färgpulver

 • Air bulb

  Air bulb

 • Plastburk (x2)

  Plastburk (x2)

 • Sköljningsflaska

  Sköljningsflaska

 • Spruta

  Spruta

 • Provtagningsnål

  Provtagningsnål