Loading…
Produktnummer. AAALT60100

Paracentestränare

Skin Tone:

Den här modellen uppfyller den grundläggande komponenten i diagnostik och terapi vid paracentes. Modellen har ultraljudsförmåga och inre ekogen anatomi som möjliggör för användaren att bli bekanta med anatomin vid ultraljud. Guidade tekniker för både landmärken och ultraljud kan övas. Användaren lär sig även känna till hur man säkert för in en nål eller kateter i bukhålan.

Funktioner

Översikt

  • Landmärken och ultraljudstekniker kan övas (sida vid sida)
  • Inre ekogen anatomi för att bli bekant med landmärken vid ultraljud
  • Två 3,5 liters kammare kan fyllas med vatten för att öva dränage
  • Kostnadseffektiva förbrukningsbara dynor

Realism

  • Realistisk vävnad och nålrespons

Mångsidighet

  • Självförslutande dynor tål upp till 200 nålstick och 100 isättningar av katetrar
  • Förmågan att sätta i och ta bort dränage
  • Kan positioneras både på rygg och liggandes på sidan

Rengöring

  • Hudytan kan rengöras med tvål och vatten

Säkerhet

  • Latexfri

Anatomi

  • This product can be used with a simulated patient

Anatomi

  • Torso med beniga landmärken och navel
  • Inre anatomi inkluderar:
    • Lever
    • Mjälte
    • Tarm
    • Rörlig tarm
Färdigheter

Färdigheter

  • Igenkännande av bukregionerna och underliggande anatomi
  • Palpation av anatomiska landmärken
  • Identifiering av överskottsvätska i buken
  • Vid guidad ultraljud kan användaren visualisera införande av nål, och se de underliggande vitala organen
  • Införande av nål i bukhålan för terapeutiska eller diagnostiska ändamål
  • Patientkommunikation
Innehåller
  • Product Image

    Paracentes hud

    Produktnummer. AAALT60101

    Läs mer
  • Product Image

    Paracentes dynor (x2)

    Produktnummer. AAALT60102

    Läs mer
  • Product Image

    Paracentes lever

    Produktnummer. AAALT60103

    Läs mer
  • Product Image

    Paracentes mjälte

    Produktnummer. AAALT60104

    Läs mer
  • Product Image

    Paracentes tarminsats

    Produktnummer. AAALT60105

    Läs mer
  • Product Image

    Paracentes rörlig tarm

    Produktnummer. AAALT60106

    Läs mer
  • Product Image

    Paracentes ram

    Produktnummer. AAALT60107

    Läs mer
  • Product Image

    Paracentes stor vattendunk

    Produktnummer. AAALT60108

    Läs mer

Also supplied:

  • Paracentesis Base Unit
  • Carry Case
Använd med
  • Product Image

    Paracentes dynor (x2)

    Produktnummer. AAALT60102

    Läs mer
  • Product Image

    Paracentes hud

    Produktnummer. AAALT60101

    Läs mer
  • Product Image

    Paracentes lever

    Produktnummer. AAALT60103

    Läs mer
  • Product Image

    Paracentes mjälte

    Produktnummer. AAALT60104

    Läs mer
  • Product Image

    Paracentes tarminsats

    Produktnummer. AAALT60105

    Läs mer
  • Product Image

    Paracentes rörlig tarm

    Produktnummer. AAALT60106

    Läs mer
  • Product Image

    Paracentes ram

    Produktnummer. AAALT60107

    Läs mer
  • Product Image

    Paracentes stor vattendunk

    Produktnummer. AAALT60108

    Läs mer
Nedladdningar