Loading…
Produktnummer. AAALT80180

PROMPT Flex-modul för cervixcerklage – ljus

En extramodul för förlossningssimulatorn PROMPT Flex, standard (80100) eller avancerad (80106), för att öva in den nödvändiga kompetens som krävs för att sätta ett cervixcerklage. Eleverna får tillfälle att utföra både elektiva och akuta cervixcerklageingrepp.

Framtagen i samarbete med dr Graham Tydeman, överläkare i obstetrik på NHS Fife, professor Andrew Shennan OBE, överläkare i obstetrik och föreståndare för enheten för kliniska prövningar vid Women’s Academic Health Centre, tillika vice föreståndare för forskning och utveckling vid Guys and St. Thomas NHS Trust, samt professor Annette Briley.

Funktioner

Översikt

 • Löstagbar cervix som möjliggör upprepad träning i både elektiva och akuta cerklageingrepp
 • Den löstagbara livmodertappen ger eleven omedelbar återkoppling
 • Vätskefylld amnionsäck återger buktande membran vid akuta ingrepp
 • Kostnadseffektiv då varje löstagbar cervix (livmodertapp) kan sutureras upprepade gånger

Realism

 • Realistisk återgivning av en vidgande cervix med uppvisad amnionsäck för akuta ingrepp
 • Begränsat utrymme inne i slidan så att ingreppet kan utföras som i verkligheten

Mångsidighet

 • Möjliggör rutinen med både elektiv och akut cervixcerklage
 • Kan snabbt och lätt monteras in i PROMPT Flex

Rengöring

 • Skin surface is washable using soap & water

Säkerhet

 • Huvudprodukten är latexfri, men de tillhörande amnionsäckarna innehåller latex

Anatomi

 • Realistisk återgivning av en vidgande cervix och buktande membran med mjukt särade blygdläppar och korrekt storleksanpassat slidvalv som efterliknar det tillslutna utrymme som finns när ingreppet utförs
Färdigheter

Färdigheter

 • Hantering av cervixinkompetens
 • Elektivt cerklage
 • Akut (eller räddnings-)cerklage
 • McDonalds cerklageteknik
Innehåller
 • Product Image

  PROMPT Flex – Livmodertappar för elektivt cervixcerklage (x5)

  Produktnummer. AAALT80183

  Läs mer
 • Product Image

  PROMPT Flex – Livmodertappar för akut cervixcerklage (x5)

  Produktnummer. AAALT80184

  Läs mer
 • Product Image

  PROMPT Flex – Amnionsäck för cervixcerklage (x5)

  Produktnummer. AAALT80185

  Läs mer
 • PROMPT Flex Cervical Cerclage Frame

  PROMPT Flex Cervical Cerclage Frame

 • PROMPT Flex Cervical Cerclage Vagina

  PROMPT Flex Cervical Cerclage Vagina

 • PROMPT Flex Cervical Cerclage Fluid System

  PROMPT Flex Cervical Cerclage Fluid System

 • PROMPT Flex Cervical Cerclage Perineum

  PROMPT Flex Cervical Cerclage Perineum

Använd med
 • Product Image

  PROMPT Flex Förlossningssimulator - Standard

  Produktnummer. AAALT80100

  Läs mer
 • Product Image

  PROMPT Flex Förlossningssimulator – Avancerad

  Produktnummer. AAALT80106

  Läs mer
Nedladdningar