Försäljningsvillkor


1. Fakturabetalning

Vi fakturerar alla våra kunder. Fakturan skickas per post eller via e-faktura efter att varan lämnat vårt lager. Förfallodag är 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta.

2. Restnoteringar (tillfälligt slut på lager)

Om någon produkt i din beställning är restnoterad och du inte valt ”får dellevereras” kommer ordern inte att levereras förrän alla beställda produkter finns på lager.

3. Reklamation

Vi garanterar att de varor du får är felfria vid leverans. Skulle du trots allt få en trasig produkt ska du kontakta oss snarast möjligt, dock senast inom 10 dagar, och beskriva detaljerat vad felet är.

4. Information

Vi förbehåller oss för att  tryckfel, fel i information, pris samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster kan föreligga.

5. Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekomendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

6. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.