Integritetspolicy


1. Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig: Verkställande Direktör vid AB K Waldemar Larsson

Adress: AB Waldemar Larsson Turebergs Allé 2 191 62 Sollentuna Sverige
Organisationsnummer: 556106-6878

2. Allmänt

AB K Waldemar Larsson  (KWL) är ett företag som distribuerar medicinsk utbildningsutrustning. Vi marknadsför via hemsida och Email (nyhetsbrev) samt demonstrerar och säljer  denna utrustning. I samband med att du begär information, en offert av oss eller genomför en affär  samtycker du till att KWL får använda dessa uppgifter i enlighet med dessa villkor.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in

Om du kontaktar oss för information om våra varor ( via Email eller annan väg t.ex telefon) så sparar ditt namn och din e-postadress (samt om du uppger det telefonnummer, företag och titel) som du anger i samband med kontakten.

Om du kontaktar oss för information om våra varor  via hemsida  så sparar ditt namn och din e-postadress samt servern läser automatiskt av den data din browser sänder ut. Det kan vara din URL, Internet protokoladress, browsertyp och språk, samt datum och tid för ditt besök och vilka sidor du öppnar.

Om du kontaktar oss för en offert eller order om våra varor  så sparar ditt namn, din e-postadress, leveransadress, faktureringsadress och telefonnummer som du anger i samband kontakten.

4. Personuppgifter på hemsidan

Personuppgifter på hemsidan kan användas till  audit, undersökningar och analyser. om vi avser att använda dina data för detta så kommer vi att be om ditt tillstånd. Genom att ge oss din Email adress på hemsidan så kommer du att få svar på den fråga du sänt och även annan information i ärendet som produkter, nyheter, erbjudanden och nyhetsbrev.

5. Delgivning av information

Information kan delges andra användare om:

  • Vi har ditt medgivande
  • Vi använder en tredje part för analys av data - alla sådana parter kommer att vara skyldiga att följa denna policy

Vi kan komma att dela icke-personlig information med andra parter. Denna information kommer ej att vara personligt identifierbar.

6. Informationssäkerhet

De åtgärder vi vidtar för att skydda dina data mot icke auktoriserad åtkomst är:

  • Periodiska genomgångar av data kollektion och förvaring
  • Användning av säkerhetskoder för att skydda data

Endast KWL anställda och de personer som har tillgång till hemsidans program för att underhålla denna kan se dina data och de har konfidentialitet.

7. Data integritet

Vi samlar bara in information för att tillfredställa de syften ni hade för att sända oss information, d.v.s.

att ge information om våra produkter, demonstration av produkter och affärstransaktioner med våra produkter.

8. Länkar till andra sidor

Hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor. De hemsidor vår hemsida länkat till styrs av den personuppgiftspolicy som gäller för denna hemsida.

9. Användning av cookies

Denna hemsida använder cookies för att t.ex komma ihåg vilka sidor och länkar du besökt. Om du har gett oss personliga data på hemsidan t.ex gjort en beställning så kan vi associera dina personliga uppgifter med denna information. Du kan ändra inställningarna i din web browser så att du kan kontrollera cookies. Att stänga av eller blockera vissa cookies kan reducera viss funktionallitet hos hemsidan. Genom att styra funktionen av din browser så har du kontroll över de cookies vi kan lagra.

Google Analytics är ett analysverktyg för hemsidan som tillåter oss att se källan och hur hemsidan beskådas i tid och sidor. Google Analytics sparar inte på några persondata men ger oss tillfälle att med hjälp av cookies identifiera återkommande användare. Du kan avsluta Google Analytics tracking av cookies med hjälp av följande url - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Matchning av IP-adresser

När du besöker vår hemsida så kommer din IP-adress att noteras. Den kommer att jämföras med IPadressdatabaser för att ge information om ditt besök. Denna information kan identifiera organisationer som IP-adressen tillhör men inga personliga data. I särskilda fall, d.v.s när ett företag med enbart en enskild person anställd så kan detta identifiera personen från denna offentliga ICANN databas.

11. Hur länge sparas personuppgifterna

Om du kontaktar oss för information om våra varor ( via Email eller annan väg t.ex telefon) så sparar dina uppgifter i ett år. Om du är prenumerant på nyhetsbrevet sparas dina personuppgifter. Avslutar du din prenumeration plockas dina personuppgifter bort inom en månad. Om du kontaktar oss för en offert eller order så sparas dina uppgifter så länge de krävs av lagar och förordningar.

12. Avregistrera nyhetsbrev

Du kan avregistrera dig från framtida utskick av nyhetsbrev när du vill, antingen genom att meddela det via nyhetsbrevet eller genom att direkt kontakta personuppgiftsansvarig (enligt kontaktuppgifterna ovan).

13. Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att ta del av den information vi har registrerat om dig. Du har rätt att kostnadsfritt få ut en kopia på dina personuppgifter genom att kontakta personuppgiftsansvarig och identifiera dig med giltig id-handling.

Vill du göra någon ändring av uppgifterna (t.ex. för att du anser att uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta) eller bli borttagen ur registret kontaktar personuppgiftsansvarig och identifierar dig med giltig id-handling så ordnar det .

Om du anser att KWL behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt ser vi helst att du kontaktar oss, men du kan även lämna ett klagomål till Datainspektionen.

14. Ändringar i Personuppgiftspolicyn

Vi reserverar oss för förändringar i Personuppgiftspolicyn. Om vi av olika skäl önskar att förändra policyn kommer vi att delge detta på hemsidan, men om du vill vara säker på den exakta lydelsen så förestår vi att du läser detta dokument varje gång du besöker vår hemsida.